Router Wifi GWN7052F

Router Wifi GWN7052F là Router Wifi băng tần kép với 1 Cổng WAN Gigabit SFP, 4 cổng Ethernet  Gigabit (có thể cầu hình WAN/LAN) quản lý lên tới 16 SSID, 8 SSID trên mỗi băng tầng. Bộ điều khiển nhúng GWN7052F có thể tự quản lý và tối đa 50 AP GWN ; GWN.Cloud cung cấp nền tảng quản lý đám mây miễn phí cho các bộ định tuyến GWN7052F và AP GWN  không giới hạn