Công trình

TRẠM VIỄN THÔNG TÒA NHÀ VIVA RIVERSIDE

Vận hành – Bảo trì – Bảo dưỡng hệ thống InBuilding (IBS) & Tel-data Trạm [...]

TRẠM VIỄN THÔNG TÒA NHÀ NGUYỄN KIM B

Vận hành – Bảo trì – Bảo dưỡng hệ thống InBuilding (IBS) & Tel-data Trạm [...]

TRẠM VIỄN THÔNG TÒA NHÀ D1MENSION

Vận hành – Bảo trì – Bảo dưỡng hệ thống InBuilding (IBS) & Tel-data Trạm [...]

TRẠM VIỄN THÔNG TÒA NHÀ OPAL GARDEN

Vận hành – Bảo trì – Bảo dưỡng hệ thống InBuilding (IBS) & Tel-data Trạm [...]

HỆ THỐNG IBS TÒA NHÀ MOBIFONE CẦN THƠ

Vận hành – Bảo trì – Bảo dưỡng hệ thống InBuilding (IBS) & Tel-data Trạm [...]

TRẠM VIỄN THÔNG TÒA NHÀ ASCENTIA PHÚ MỸ HƯNG

Vận hành – Bảo trì – Bảo dưỡng hệ thống InBuilding (IBS) & Tel-data Trạm [...]