Router Wifi GWN7052

Router Wifi GWN7052 là Router Wifi băng tần kép với  5 cổng Gigabit (1 WAN và 4 LAN ) quản lý lên tới 16 SSID, 8 SSID trên mỗi băng tầng. Bộ điều khiển nhúng GWN7052 có thể tự quản lý và tối đa 30 AP GWN ; GWN.Cloud cung cấp nền tảng quản lý đám mây miễn phí cho Router GWN7052 và GWN AP không giới hạn