Đo kiểm chất lượng mạng, chất lượng đường truyền

Dịch vụ đo kiểm chất lượng mạng

Hiện nay, việc công bố chất lượng đo kiểm các dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động là một vấn đề công khai, minh bạch nhằm cho người dân biết được chất lượng dịch vụ mà họ đang sử dụng. Ngoài ra, việc đo kiểm này còn cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp biết được chất lượng mạng lưới của mình để có phương án xử lý, đầu tư … nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho người tiêu dùng ngày được tốt hơn.

Ngày 17 tháng 09 năm 2012, Phòng Đo kiểm Viễn thông thuộc Công ty Cổ phần Viễn thông VTC được thành lập theo quyết định số 90/QĐ-TGĐ của Tổng Giám đốc Công ty và nhận quyết định số 301/QĐ-BTTTT ngày 07/03/2018 (thay thế cho quyết định số 90/QĐ-BTTTT ngày 21/01/2015, quyết định số 391/QĐ-BTTTT ngày 16/04/2013) của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng Đo kiểm Viễn thông phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ.

Phòng Đo Kiểm Viễn Thông được phép cung cấp các dịch vụ đo kiểm, đánh giá chất lượng mạng theo QCVN:

  • QCVN 34:2014/BTTTT
  • QCVN 36:2015/BTTTT
  • QCVN 81:2014/BTTTT

Với nguồn nhân lực có nhiều năm kinh nghiệm và được trang bị các thiết bị đo tiên tiến, VTC sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp khai thác mạng di động kết quả đo chính xác với độ tin cậy cao, đưa ra những khuyến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ dựa trên việc phân tích các kết quả đo được.

Các dự án VTC đã vừa thực hiện:

  • Đo kiểm chất lượng mạng MobiFone tại 4 tỉnh miền Trung Tây Nguyên năm 2015.
  • Đo kiểm chất lượng mạng MobiFone tại Hà Nội năm 2015.
  • Đo kiểm chất lượng mạng Vinaphone 5 tỉnh phía Nam năm 2015.
  • Đo kiểm chất lượng mạng Vinaphone 4 tỉnh miền Trung năm 2015.
  • Đo kiểm chất lượng mạng Vinaphone dọc theo các tuyến quốc lộ khu vực phía Nam và khu vực miền Trung năm 2015.
  • Đo kiểm chất lượng mạng MobiFone dọc theo Quốc lộ 1A và khu vực phía Nam năm 2014.
  • Đo kiểm chất lượng mạng Vinaphone 4 tỉnh phía Bắc năm 2013.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *