Tổng Đài UCM RemoteConnect

(1 đánh giá của khách hàng)

UCM RemoteConnect cho phép các tổ chức xây dựng giải pháp cộng tác và truyền thông an toàn, dễ quản lý cho nhân viên và thiết bị từ xa. Nó cung cấp một dịch vụ đám mây đồng hành cho dòng UCM6300 cung cấp khả năng duyệt tường lửa NAT tự động, luôn bật để đảm bảo kết nối an toàn của người dùng từ xa.