Công ty CP Công Nghệ Mạng Việt Thành Công (VTC Networks) là một trong những đơn vị tiên phong trong việc Đầu tư và phát triển Hạ tầng dịch vụ Viễn thông – Công Nghệ Thông Tin. VTC Networks mong muốn với giải pháp tối ưu của mình và sự đồng ý hợp tác từ chủ đầu tư để cho ra một giải pháp hạ tầng viễn thông – thông minh – quản lý tổng thể toàn bộ dịch vụ viễn thông – truyền hình – IOTs (Internet Of Things) tại khu dự án … tạo ra một khu cư dân hiện đại, công nghệ và thuần nhất. Giải pháp sẽ là một điểm nhấn khẳng định vị trí cao cấp của dự án và góp phần mang đến sự thành công của dự án.

Song sóng với việc xây dựng hạ tầng và dịch vụ viễn thông, VTCNetworks mở rộng HỆ THỐNG kết nối với các Hãng Công Nghệ nhằm đưa ra những giải pháp và thiết bị tạo nên giá trị hiện đại nhất cho cuộc sống, gồm: