Giải pháp Thành Phố Thông Minh (Smart City)

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Giải phápGiải pháp Thành Phố Thông Minh (Smart City)

Giải pháp hạ tầng thành phố thông minh sử dụng nền tảng IoT là giải pháp được VTC Networks nghiên cứu và phát triển nhằm xây dựng thành phố thông minh. Trong đó, các kỹ thuật công nghệ được sử dụng cho giải pháp này bao gồm:

Giải pháp Thành Phố Thông Minh (Smart City)Xử lý hình ảnh, âm thanh, nhiệt độ, độ ẩm

Giải pháp Thành Phố Thông Minh (Smart City)Các kỹ thuật tự động hóa, cơ chế vận hành

Giải pháp Thành Phố Thông Minh (Smart City)Các kỹ thuật truyền thông, kết nối, trao đổi dữ liệu

Giải pháp Thành Phố Thông Minh (Smart City)Công nghệ thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, bảo mật thông tin

Giải pháp Thành Phố Thông Minh (Smart City)Kỹ thuật lập trình, phát triển ứng dụng

Các giải pháp IoT mà VTC Networks cung cấp trong giải pháp này được tích hợp với hạ tầng điện toán đám mây, hạ tầng chữ ký số công khai TrustCA nhằm đem đến giải pháp đảm bảo khả năng bảo mật, hoạt động ổn định và kiểm soát dữ liệu tập trung trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Giải pháp Thành Phố Thông Minh (Smart City)Lợi ích

Công nghệ tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn về thành phố thông minh của Việt Nam và thế giới

Giải pháp Thành Phố Thông Minh (Smart City)Đảm bảo tính bảo mật, an toàn thông tin

Giải pháp Thành Phố Thông Minh (Smart City)Hoạt động ổn định, với khả năng sẵn sàng cao