GIẢI PHÁP VTC NETWORKS

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Ngân hàng

  Ngân hàng

  VTC 4/18/2021 9:37:13 AM

  Thắt chặt an ninh, giám sát, quản lý ngân hàng một cách tuyệt đối bằng hệ thống an ninh hiện đại tại VTC NetWork.

  ...xem chi tiết

 • Doanh nghiệp

  Doanh nghiệp

  VTC 4/18/2021 1:36:06 PM

  Hơn 10 năm kinh nghiệm, giải pháp an ninh tại VTC NetWork luôn giúp việc quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp dễ dàng hơn.

  ...xem chi tiết

 • Chung cư

  Chung cư

  VTC 4/17/2021 5:33:34 PM

  Hệ thống an ninh giám sát – kiểm soát ra vào – mạng & wifi của Phương Việt sẽ loại bỏ mọi vấn đề về an ninh chung cư.

  ...xem chi tiết

 • Nhà máy

  Nhà máy

  VTC 4/17/2021 9:32:51 AM

  Với công nghệ hiện đại giúp các nhà máy giám sát/quản lý hiệu quả, giảm rủi ro về tài sản, tăng năng suất lao động,…

  ...xem chi tiết

 • Khách sạn

  Khách sạn

  VTC 4/8/2021 1:32:16 AM

  Giải pháp giúp mô hình khách sạn giảm thiểu được sự cố, thắt chặt an ninh, nâng cao hình ảnh, uy tín với nhiều công nghệ hiện đại.

  ...xem chi tiết