05 Nhóm Giải Pháp VTC NETWORKS

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Ngân hàng

  Ngân hàng

  VTC 5/19/2021 5:37:13 AM

  Thắt chặt an ninh, giám sát, quản lý ngân hàng một cách tuyệt đối bằng hệ thống an ninh hiện đại tại VTC NetWork.

  ...xem chi tiết

 • Doanh nghiệp

  Doanh nghiệp

  VTC 5/18/2021 9:36:06 AM

  Hơn 10 năm kinh nghiệm, giải pháp an ninh tại VTC NetWork luôn giúp việc quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp dễ dàng hơn.

  ...xem chi tiết

 • IoT & Thành Phố Thông Minh

  IoT & Thành Phố Thông Minh

  VTC 4/27/2022 8:32:07 AM

  Thách thức

  Sử dụng IoT và AI để xây dựng thành phố thông minh, nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của mọi người và hiệu quả của việc bảo tồn năng lượng thông qua thu thập dữ liệu lớn và điện toán đám mây là xu hướng tiên tiến hiện nay.

  Tuy nhiên, các giải pháp để triển khai xây dựng thành phố thông minh còn chưa mang tính đồng bộ, tích hợp đầy đủ các chức năng, ứng dụng nhằm đảm bảo khả năng bảo mật, hoạt động ổn định và kiểm soát dữ liệu tập trung.

  ...xem chi tiết

 • Nhà máy

  Nhà máy

  VTC 5/12/2021 1:32:51 PM

  Với công nghệ hiện đại giúp các nhà máy giám sát/quản lý hiệu quả, giảm rủi ro về tài sản, tăng năng suất lao động,…

  ...xem chi tiết

 • Khách sạn

  Khách sạn

  VTC 4/23/2021 1:32:16 PM

  Giải pháp giúp mô hình khách sạn giảm thiểu được sự cố, thắt chặt an ninh, nâng cao hình ảnh, uy tín với nhiều công nghệ hiện đại.

  ...xem chi tiết